титризація


титризація
-ї, ж.
Випуск установою-кредитором обігових цінних паперів як титулів (у 3 знач.) власності на наявні у неї домові вимоги, володіння якими переходить до покупця цих цінних паперів.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.